3 კვირის წინ

ბუღალტერია

სხვადასხვა განცხადებები

გაგიწევთ სრულ ბუღალტრულ მომსახურებას, ყოველთვიური და ყოველწლიური დეკლარაციების გაგზავნა, ფინანსურ ანგარიშგების გაგზავნა. ასევე asycuda-ში საბაჟო დეკლარაციების ბეჭდვა. პროგრამები superfin, oris, fina. ანაზღაურება შეთანხმებით.   ტელ: 511 20 56 61

Copyrights 2024. ყველა უფლება დაცულია GANATAVSE.GE