3 კვირის წინ

გაგიწევთ მაღალკვალიფიციურ ბუღალტრულ მომსახურებას

სწავლა-განათლება
₾510
თბილისი
დიდუბე-ჩუღურეთი
დიდუბე

მაღალკვალიფიციური 25 წელზე მეტი გამოცდილების მთავარი ბუღალტერი გაგიწევთ ნებისმიერი ტიპის საბუღალტრო მომსახურებას, როგორიცაა: კონსულტაცია, დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა, საბუთების მოწესრიგება, საბუღალტრო ბაზის აღდგენა ( შეცდომების მოძებნა და კორექტირება), საგადასახდო და ფინანსური რისკების გამოვლენა და აღმოფხვრა, სასაქონლო მარაგების და ძირითადი საშუალების თვითღირებულების კალკულაცია ექსპორტ-იმპორტის დროს, ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება ნებისმიერი კატეგორიის კომპანიებისთვის, ნებისმიერი ტიპის რეპორტების მომზადება მომზადება,

593 34 80 00 ინგა

Copyrights 2024. ყველა უფლება დაცულია GANATAVSE.GE