1 თვის წინ

მომზადება სამაგისტრო გამოცდისათვის

სწავლა-განათლება
₾150
თბილისი

მომზადება სამაგისტრო გამოცდის ყველა კომპონენტში (ანალიტიკური წერა, ლოგიკური და რაოდენობრივი მსჯელობა) დისტანციურად. უმოკლეს ვადებში მაქსიმალური შედეგით. მეცადინეობა ინდივიდუალური ან ჯგუფური (2-3 მსმენელი). სასწავლო მასალა – პედაგოგისაგან

Copyrights 2024. ყველა უფლება დაცულია GANATAVSE.GE