5 თვის წინ

Civil 3d -ის შესწავლა!

სწავლა-განათლება
თბილისი
ვაკე-საბურთალო

ვასწავლი! პროგრამა Civil 3Dს.მსურველი უნდა ფლობდეს  AutoCad.სასურველია excel და word-ის ცოდნა.კურსი განკუთვნილია:ფიზიკური და კორპორაციული პირებისათვის, ლექტორებისათვის,სტუდენტებისათვის.პროგრამა გამოიყენება გეოდეზიაში,ტოპოგრაფიაში,ჰიდროლოგიაში, მშენებლობაში, და . .  პროგრამა მოიცავს ტოპო გეგმის!,რუქების,ასევე გრძივი და განივი პროფილების შექმნას.მოცულობების ანგარიშს.წყლის ნაკადების განსაზღვრას. და ა. შ.T. 568 890631 ან 2333525.იკ. ირაკლი!

ყველა გაკვეთილს მოყვება თავისი სასწავლო ფაილი!

Civil 3D ის შემსწავლელი კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

I დონე

 •   წერტილების იმპორტი.(ახალი ფორმატის შექმნა!)
 •   წერტილების ჯგუფების შექმნა.
 •   რელიეფის ციფრული მოდელის აგება
 •   წერტილების და წარწერების(Lable) სტილები.
 •   წერტილების ახალი სტილის შექმნა ბლოკების საშვალებით.
 •   რელიეფის აგება CoGo წერტილებით
 •   რელიეფის სტილები, და რელიეფი 3D- ში
 •   საზღვრები.შენობის კონტურის აგება
 •   სტრუქტურული ხაზები( სტანდარტული)
 •   სტრუქტურული ხაზები.ფერდობის აგება ( ფლატე)
 •   სტრუქტურული ხაზები(საყრდენი კედლის აგება)
 •   სტრუქტურული ხაზები საყრდენი კედ.(სეგმენტის სიმაღლე)
 •   სტრუქტურული ხაზები (ჰორიზონტალები)
 •  

II დონე

 •  ზედაპირის (რელიეფის)აგება Autocad-ის ნახაზით(ბლოკებით)
 •  პროფილირების ობიექტები (ფერდის კრიტერიუმები!)
 •  პროფილირების ობიექტები. ფერდის ახალი კრიტერიუმის შექმნა
 •  პროფილირების ობიექტები. (1.ტრანშეის აგება.2.მოცულობის ანგარიში)
 •  პროფილირების ობიექტები.(მიწა ყრილის აგება, დამრეცი ჩასასვლელით)  
 •  პროფ. ობიექტ. (1.ჰიდროტექნიკური ობიექტის და დამბის აგება.)
 •  პროფ. ობიექტ.(2.მისი მოცულობის ანგარიში!)
 •  ტრანშეის და ზედაპირის გრძივი და განივი პროფილების აგება
 •  მიწა ყრილის(გროვის) მოცულობის ანგარიში
 • მიწა ყრილის მოცულობის ანგარიში მეორე ვარიანტი
 •  პროფილირების ობიექტების გაფორმება
 • ხაზის ტიპების შექმნა
 • ზედაპირის ანალიზი( I ნაწილი)
 • ზედაპირის ანალიზი(II ნაწილი)
Copyrights 2024. ყველა უფლება დაცულია GANATAVSE.GE